Skip to content

information

Links

Kumano Hongu website

Kumano Hongu website

Other information pages 

Handy Phonebook

Public offices and police boxes

 • Hongu Firestation (0735-42-1000)
 • Shingu Police’ s Hongu Police Box (0735-42-0026)
 • Hongu Town Hall (0735-42-0070)

Hospitals and clinics 

 • Sakura Clinic(0735-42-8101)
 • Yomuragawa Clinic (0735-42-1691)
 • Yuki Clinic (0735-43-0011)
 • Tamaki Dental Office (0735-43-0664)
 • Kobuchi Dental Office (0735-42-0123)

Financial institutions

 • The Kiyo Bank Hongu Branch (0735-42-1875)
 • Hongu Post Office (0735-42-0050)
 • Mikumano Agricultural Coop. Hongu Branch (0735-42-0018)

Souvenirs

 • Ki-no-Sato (near Kumano Hongu Grand Shrine) (0735-42-1188)
 • Michi-no-Ei Oku-Kumano Kodo Hongu (0735-43-0911)
 • Karasuya (on Kumano Hongu Grand Shrine precincts) (0735-42-0357)
 • Chinchou-An (on Kumano Hongu Grand Shrine precincts) (0735-42-1193)

Shopping

 • Ishiraha Shoten (front of Kumano Hongu Grand Shrine) (0735-42-0107)
 • A Coop Misato (0735-43-0044)
 • Shimoji Shoten (Ukegawa District along Route 168) (0735-42-0017)
 • Kashitaya Shoten (neat Campsite at Kawayu Hot Spring) (0735-42-0036)

Taxi

 • Kumano Daiichi Kotsu (Hongu) (0735-42-0051)
 • Kumano Daiichi Kotsu (Ukegawa) (0735-42-0226)

Bus

 • Kumano Kotsu(Shingu – Hongu) (0735-22-5101)
 • Nara Kotsu(Shingu – Hongu – ojyo) (0735-22-6335)
 • Meiko Bus(Shirahama – Hongu – Shingu) (0739-42-3005)
 • Ryujin Bus(Kii-Tanabe – Hongu)(0739-22-2100)

Gas station

 • Minachiya Sekiyu (0735-42-0063)
 • Yunomine Sekiyu (0735-42-0032)
 • Kuki Sekiyu (0735-43-0403)
 • Kariya Sekiyu (0735-42-0115)
 • Hongu Sekiyu (0735-42-0330)

© 2011 Kumanohongu Tourist Association.